Katedra za družinsko medicino

MEDICINSKA FAKULTETA, UNIVERZA V MARIBORU

Projekt Leonardo da Vinci

Komentarji so izklopljeni

Innovative Lifelong Learning of European General Physicians in Quality Improvement Supported by Information Technology
(inGPinQI Project No. 2010-1-PL1-LEO05-11473)

Projekt Leonardo da Vinci – inovativno kontinuirano izobraževanje evropskih zdravnikov družinske medicine na področju izboljševanja kakovosti s pomočjo informacijske tehnologije”

Leta 2011 smo začeli sodelovati v projektu Leonardo da Vinci z naslovom »Inovativno kontinuirano izobraževanje evropskih zdravnikov družinske medicine na področju izboljševanja kakovosti s pomočjo informacijske tehnologije« (Innovative lifelong learning of European General Physicians in Quality Improvement supported by information technology ‘inGPinQI Project’ No. 2010-1-PL1-LEO05-11473). Partnerji na projektu so Z&Z Poljska (nosilec projekta), College of family physicians Poland, EQuiP, Zavod za razvoj družinske medicine, Univerza v Maastrichtu in Projekt HOPE (Češka). Slovensko projektno skupino sestavljajo prof. dr. Janko Kersnik (vodja), doc. dr. Marija Petek-Šter, asist. dr. Zalika Klemenc-Ketiš in Barbara Toplek.

Cilji projekta so bili:

-          izboljšati trenutne izobraževalne programe za zdravnike družinske medicine in učitelje družinske medicine,

-          implementirati inovativne metode – učenje na daljavo – na področju izboljšanja kakovosti,

-          te metode implementirati na ožje področje srčno-žilnih bolezni in sladkorne bolezni.

Pričakovani rezultati projekta so:

-          ugotoviti obstoječe stanje na področju izobraževalnih programov s tega področja,

-          predstaviti že uspešno implementirane projekte s tega področja,

-          ugotoviti izobraževalne potrebe zdravnikov družinske medicine s tega področja,

-          izdati knjigo smernic za zdravnike družinske medicine in učitelje družinske medicine s tega področja,
-          izdelati material za tečaj in izvesti tečaj za učitelje družinske medicine s tega področja,

-          izdelati nove smernice za izboljševanje kakovosti na področju srčno-žilnih bolezni in diabetesa (le lokalno – na Poljskem),

-          izdelati modul učenja na daljavo za zdravnike družinske medicine s tega področja.

Comments are closed.