Katedra za družinsko medicino

MEDICINSKA FAKULTETA, UNIVERZA V MARIBORU

Družinska medicina

Komentarji so izklopljeni

Družinska medicina

Družinska medicina je akademska in znanstvena veda, s svojo lastno izobraževalno vsebino, z raziskavami, z dokazi podprto klinično dejavnostjo in s klinično specialnostjo, ki je usmerjena v osnovno zdravstveno varstvo.

Značilnosti družinske medicine so v tem, da:

 • gre običajno za prvi stik z zdravstveno službo v okviru sistema zdravstvenega varstva, ki svojim uporabnikom zagotavlja odprt in neomejen dostop ter se ukvarja z vsemi vrstami zdravstvenih težav, ne glede na starost, spol ali druge značilnosti obravnavane osebe;
 • učinkovito uporablja vire oz. sredstva zdravstvenega varstva, tako da usklajuje oskrbo bolnikov, sodeluje z ostalimi strokovnjaki v okviru primarnega zdravstvenega varstva in se povezuje z drugimi specialnostmi ter prevzema vlogo posrednika za bolnika, kadar je to potrebno;
 • razvija odnos, ki je osredotočen na posameznika, njegovo/njeno družino in skupnost;
 • ima edinstven potek posveta med zdravnikom in bolnikom, ki z učinkovitim sporazumevanjem postopoma ustvari povezanost med zdravnikom in bolnikom;
 • je odgovorna za zagotavljanje dolgoročne, trajne (kontinuirane) oskrbe, kot to zahtevajo potrebe bolnika;
 • uporablja specifičen način odločanja, ki ga določata razširjenost in pogostnost pojavljanja bolezni v skupnosti;
 • sočasno obvladuje akutne in kronične zdravstvene probleme posameznih bolnikov;
 • obravnava bolezni, ki se v zgodnjem stadiju svojega razvoja lahko pojavijo na nediferenciran način, kar včasih lahko zahteva nujno posredovanje;
 • spodbuja zdrav način življenja in blagostanje bolnikov z ustreznim in z učinkovitim ukrepanjem;
 • ima specifično odgovornost do zdravja v skupnosti;
 • se ukvarja z zdravstvenimi problemi v psihološkem, socialnem, kulturnem in eksistencialnem okviru.

Več o načelih družinske medicine preberete v učbeniku Osnove družinske medicine in v prevodu Evropske definicije družinske medicine.

Organizacije družinske medicine v Sloveniji

Združenje zdravnikov družinske medicine

Zavod za razvoj družinske medicine

Katedra za družinsko medicino MF UL

Katedra za družinsko medicino MF UM

Razširjeni strokovni kolegij za splošno/družinsko medicino

Odbor za osnovno zdravstvo ZZS

Strokovni svet za družinsko medicino SZD

Sindikat zdravnikov družinske medicine PRAKTIK.UM

Razvoj družinske medicine v Sloveniji

Slovenska družinska medicina se je dolga leta strokovno razvijala v okviru Združenja zdravnikov družinske medicine (prej Sekcije zdravnikov splošne medicine) Slovenskega zdravniškega društva. Ustanovljeno je bilo oktobra 1966. Specializacija splošne medicine je bila uvedena z zakonom leta 1961 in je do leta 2000 ostala kot prostovoljna oblika podiplomskega usposabljanja. Kljub temu je le-to pomembno prispevalo k strokovni in znanstveni rasti stroke. Leta 1984 je Združenje kot prvo v državi organiziralo strokovno srečanje – Srečanje delovnih skupin v osnovnem zdravstvu, ki se neprekinjeno vrstijo že več kot 30 let in združujejo zdravnike družinske medicine in ambulantne medicinske sestre ter patronažne medicinske sestre na skupnih strokovnih srečanjih. Kmalu za tem srečanjem je organiziralo tudi učne delavnice za usposabljanje mentorjev družinski medicini. Leta 1995 je bila ustanovljena Katedra za DM MF UL, kjer se je razvila uspešna skupina učiteljev in raziskovalcev, s katero izvajalci pouka na MF UM plodno sodelujemo. Od leta 2000 je opravljena specializacija iz družinske medicine pogoj za delo v splošni ambulanti n v letu 2010 je usposabljanje končala že 9. modularna skupina. Vsako leto poleg omenjenih strokovnih srečanj organiziramo še 5 večjih strokovnih srečanj in več manjših usposabljanj.

Z ustanovitvijo MF UM je bilo v urniku določeno tudi mesto družinski medicini, ki se vključuje v pouk v 4. in 6. letniku pa tudi v podiplomski pouk.

Angleška objava o razvoju družinske medicine v Sloveniji.

Več o razvoju družinske medicine lahko preberete v knjigi Desetletje družinske medicine.

Dosedanji predsedniki Združenja zdravnikov družinske medicine:


Comments are closed.