Katedra za družinsko medicino

MEDICINSKA FAKULTETA, UNIVERZA V MARIBORU

O delovanju Katedre

Komentarji so izklopljeni

Na teh straneh boste našli nekaj podatkov o delovanju Katedre DM MF UM.

O Katedri na kratko

Predavanje doc. dr. Zalike Klemenc-Ketiš in prof. dr. Janka Kersnika na srečanju mentorjev v Ljubljani 16. 11. 2013.

Dva učbenika

V kratkem času delovanja je Katedra izdala dva univerzitetna učbenika, ki sta v pomoč študentom pri osvajanju vsebin, ki jih v zakladnico njihovega znanja prispeva družinska medicina.

Za študente 4. letnika smo izdali Osnove družinske medicine s številnimi uporabnimi podrobnostmi in za študente 6. letnika Praktikum družinske medicine, ki je pošel in je zato v letu 2011. izšla že druga posodobljena izdaja.

Na razpolago sta slovensko romski slovar medicinskih izrazov in priročnik Nujna stanja.

Spletna stran E-izobraževanje

Spletna stran E-izobraževanje (povezava v desnem zgornjem kotu) predstavlja pomemben vir informacij za študente medicine na MF Maribor.  Obisk spletne strani E-izobraževanje

Mednarodno sodelovanje

Aktivna udeležba na kongresih družinske medicine  WONCA Europe v Malagi v Španiji 2010, v Varšavi na Poljskem, na Dunaju v Avstriji 2012, v Pragi na Češkem 2013, V Lizobni na Portugalskem 2014

Omizje avtorjev simpozija o eitčnih dilemah v medicini

Udeležba na številnih kongresih in tečajih ter sodelovanje s fakultetami v Zagrebu, Splitu, Beogradu, Podgorici in Skopju.

Janko Kersnik je predsednik Evropskega združenja učiteljev družinske medicine (EURACT), sekretar Evropskega združenja zdravnikov družinske medicine in član upravnega odbora Evropskega združenja zdravnikov v podeželskih in odmeknjenih ambulantah (EURIPA).

Zalika Klemenc-Ketiš je predstavnica Slvoenije in članica upravnega odbora v Združenju za kakovost v družinski medicini (EQuiP), članica raziskovalne skupne EU OOH – net, ki se ukvarja z raziskovanjem zdravstvene dejavnsoti v času dežurne službe, in članica svetovalnega odbora Evropskega združenja zdravnikov v podeželskih in odmeknjenih ambulantah (EURIPA).

Nastopno predavanje

Ob podelitvi naziva rednega profesroja je imel Janko Kersnik predavanje o pomenu poukda družinske medicine na MF.

Delo v skupnosti

Študenti, ki so leta 2009 sodelovali pri projektu Zdravo srce

Comments are closed.