Katedra za družinsko medicino

MEDICINSKA FAKULTETA, UNIVERZA V MARIBORU

Predstavitev osebja

Komentarji so izklopljeni

Predstojnica Katedre:

doc. dr. Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med.

zalika.klemenc@um.si

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Ksenija Tušek-Bunc, dr. med.

Naslov Katedre:

Taborska 8, 2000 Maribor
telefon: 02 23 45 834

ga. Vlasta Pisanec, strokovna sodelavka

vlasta.pisanec@um.si

Fakultetni učitelji:

doc. dr. Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med.

zalika.klemenc@um.si

doc. dr. Ksenija Tušek Bunc, dr. med.

Vodje skupin v 4. letniku:

asist. Vojislav Ivetić, dr. med., gostujoči strokovnjak mag. Suzana Kert, dr. med., asist. Zdenka Koželj-Rekanović, dr. med., asist. dr. Andrej Kravos, dr. med., doc. asist. dr. Ksenija Tušek-Bunc, dr. med., asist. dr. Erika Zelko, dr. med.,

Vaje Družina:

doc. dr. Ksenija Tušek-Bunc, dr. med.

Vaje Praktične veščine:

asist. dr. Erika Zelko, dr. med.

gostujoči strokovnjak mag. Suzana Kert, dr. med.

asist. dr. Andrej Kravos, dr. med.

asist. Mateja Špindler, dr. med.

asist. Marko Drešček, dr. med.

doc. dr. Ksenija Tušek-Bunc, dr. med.

asist. Zdenka Koželj-Rekanovič, dr. med.

Seminarji 4. letnik

doc. dr. Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med.

doc. dr. Ksenija Tušek-Bunc, dr. med.


Seminarji 6. letnik

doc. dr. Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med.

doc. dr. Ksenija Tušek-Bunc, dr. med.

Izbirni predmet Izbrane vsebine iz družinske medicine

doc. dr. Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med.

Vaje Virtualna ambulanta:

asist. Marko Drešček, dr. med.

Vaje Sporazumevanje I:

asist. Dejan Kupnik, dr. med.

asist. Lea Gril-Jevšek, dr. med.

Ostali asistenti:

dr. Katja Lah, dr. med.

K sodelovanju vabimo asistente, učitelje veščin in gostujoče strokovnjake (mentorje), ki bi bili v svojih ambulantah pripravljeni sprejeti študente na vaje. Pogoj je univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (končana medicinska fakulteta in kočana specializacija iz družinske ali splošne medicine, oz. specializant družinske ali splošne medicine v drugi polovici specializacije) in veselje do pedagoškega dela.

Stiki z javnostmi:

doc. dr. Ksenija Tušek-Bunc, dr. med.
ksenija.tusek-bunc@guest.arnes.si

Koordinatorica za vaje:

asist. Mateja Špindler, dr. med.

Mentorji za vaje v splošni ambulanti:

Mentorji za vaje v splošni ambulanti v 4. letniku pri predmetu družinska medicina I in vaje pri predmetu v 6. letniku Družinska medicina II (asistenti, učitelji veščin Katedre za družinsko medicino MF UM in gostujoči strokovnjaki):

Naslovi učiteljev veščin in gostujočih strokovnjakov so na razpolago v tajništvu MF

Comments are closed.