Katedra za družinsko medicino

MEDICINSKA FAKULTETA, UNIVERZA V MARIBORU

Predstavitev osebja

Komentarji so izklopljeni

Predstojnik Katedre:

red. prof. dr. Janko Kersnik, dr. med.

Naslov Katedre:

Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Dodatni prostori: Krekov trg 2
katedra.dm.mf.um@gmail.com
telefon: 02 23 45 610

ga. Vlasta Pisanec, strokovna sodelavka

vlasta.pisanec@uni-mb.si

Fakultetni učitelji:

red. prof. dr. Janko Kersnik, dr. med.
janko.kersnik@uni-mb.si
facebook

doc. dr. Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med.

zalika.klemenc-ketis@uni-mb.si

Asistenti:

Vodje skupin v 4. letniku:

Vojislav Ivetić, dr. med., mag. Suzana Kert, dr. med., Zdenka Koželj-Rekanović, dr. med., mag. Andrej Kravos, dr. med., prim. Ksenija Tušek-Bunc, dr. med., mag. Erika Zelko, dr. med.,

Vaje Družina:

prim. Ksenija Tušek-Bunc, dr. med.

Vaje Praktične veščine:

mag. Erika Zelko, dr. med.

mag. Suzana Kert, dr. med.

mag. Andrej Kravos, dr. med.

Mateja Špindler, dr. med.

Ksenija Tušek-Bunc, dr. med.

Zdenka Koželj-Rekanovič, dr. med.

Seminarji 4. letnik

doc. dr. Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med.


Seminarji 6. letnik

doc. dr. Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med.

Izbirni predmet Izbrane vsebine iz družinske medicine

doc. dr. Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med.

Vaje Virtualna ambulanta:

doc. dr. Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med.

zalika.klemenc-ketis@uni-mb.si

Vaje Sporazumevanje I:

asist. Dejan Kupnik, dr. med.

Ostali asistenti:

dr. Katja Lah, dr. med.

Marko Drešček, dr. med.

Maksimiljan Damjan, dr. med.

K sodelovanju vabimo asistente in učitelje veščin, ki bi bili v svojih ambulantah pripravljeni sprejeti študente na vaje. Pogoj je univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (končana medicinska fakulteta in kočana specializacija iz družinske ali splošne medicine, oz. specializant družinske ali splošne medicine v drugi polovici specializacije) in veselje do pedagoškega dela.

Stiki z javnostmi:

prim. asist. Ksenija Tušek-Bunc, dr. med.
ksenija.tusek-bunc@guest.arnes.si

Koordinatorica za vaje:

asist. mag. Erika Zelko, dr. med.

Mentorji za vaje v splošni ambulanti:

Mentorji za vaje v splošni ambulanti v 4. letniku pri predmetu družinska medicina I in vaje pri predmetu v 6. letniku Družinska medicina – Praktikum (asistenti, učitelji veščin, zunanji sodelavci Katedre za družinsko medicino MF UM):

Naslovi učiteljev veščin so na razpolago v tajništvu MF

Comments are closed.