Katedra za družinsko medicino

MEDICINSKA FAKULTETA, UNIVERZA V MARIBORU

Podiplomski študij MF Maribor, FZV Maribor, FOV Kranj

Komentarji so izklopljeni

Katedra družinske medicine sodeluje pri izvajanju podiplomskega pouka – doktorskega študija – na MF UM pri temeljnem predmetu v prvem letniku in s štirimi izbirnimi predmeti v drugem letniku. Pod mentorstvom članov naše Katedre sta doslej na MF UM doktorirala že dva kandidata, trije kandidati pa pripravljajo svoje dizertacije.

Temeljni predmet

Opis predmeta Na dokazih temelječe delo v medicini

Urnik 2010/11

Izbirni predmeti

Opis predmeta Sporazumevanje med bolnikom in zdravnikom

Izdelek: Navodila za zdravnike in bolnike MAGNETNA RESONANCA SRCA

Opis predmeta Celostni pristop k reševanju zdravstvenih problemov

Opis predmeta Vloga družine v zdravju in bolezni posameznika

Opis predmeta Nove tehnologije v družinski medicini

Katedra družinske medicine sodeluje pri izvajanju podiplomskega pouka – doktorskega študija – na Fakulteti za organizacijske vede Kranj in Fakulteti za zdravstvene vede Maribor UM pri predmetu Metode dela v zdravstvenih in socialnih organizacijah.

Metode dela v zdravstvenih in socialnih organizacijah

Opis predmeta

Evidenčni list – redni študenti

Evidenčni list – izredni študenti

Uvodno predavanje z navodili

Predavanja:

Zdravstveni sistemi

Organizacija sistema zdravstvenega varstva

Obvladovanje kakovosti

Zgledovanje

Odkrivanje težav in vzorkov zanje

Zadovoljstvo in pritožni sistem

Osebni načrt izobraževanja

Krožki kakovosti

Na dokazih temelječa medicina

Raziskovanje v javnem zdravstvu

Kaj je potrebno vedeti pred raziskavo

Dispanzerska oblika dela

Referenčne ambulante družinske medicine

Kakovost in metode izboljševanja kakovosti

Profesionalizem

Comments are closed.