Katedra za družinsko medicino

MEDICINSKA FAKULTETA, UNIVERZA V MARIBORU

Mesto Katedre za družinsko medicino MF UM

Komentarji so izklopljeni

Mariborska študenta med predstavitvijo svoje seminarske naloge v Zagrebu

Katedra DM MF UM izvaja pouk v 4. in 6. letniku, pouk izbirnih vsebin v 4. letniku in sodeluje pri podiplomskem izobraževanju Medicinska biotehnologija pri Temeljnem predmetu v prvem letniku s temo Na dokazih temelječe delo v medicini in z izbirnimi predmeti Sporazumevanje med bolnikom in zdravnikom, Vloga družine v zdravju in bolezni, Celostni pristop k obravnavi zdravstvenih problemov in Nove tehnologije v drugem letniku.

Vključujemo se v študentsko raziskovalno delo z mentorstvom pri raziskovalnih nalogah, izvajamo lastne raziskave in tesno sodelujemo z raziskovalno skupino Katedre za družinsko medicino MF UL.

Prizadevamo se za našo prepoznavnost z objavo dveh učbenikov:  Učbenika družinske medicine za 4. letnik in Paktikuma družinske medicine za 6. letnik. Publicistično dejavnost članov naše Katedre pa si lahko ogledate v povezavi E-knjižnica Prispevki sodelavcev Katedre.

Člani naše Katedre so tudi mednarodno aktivni s sodelovanjem v združenjih za poučevanje in kakovost ter v obliki sodelovanja s katedrami drugih fakultet (Beograd, Banja Luka, Dunaj, Gradec, Podgorica, Praga, Skopje, Zagreb…). Ena od oblik sodelovanja so tudi skupna srečanja študentov MF Maribor in Zagreb, ki se mu bodo v študijskem letu 2012/13 pridružili tudi ljubljanski študenti medicine.

Comments are closed.