Katedra za družinsko medicino

MEDICINSKA FAKULTETA, UNIVERZA V MARIBORU

Priročnik o kakovosti

Komentarji so izklopljeni

Kot rezultat projekta Leonardo da Vinci – inovativno kontinuirano izobraževanje evropskih zdravnikov družinske medicine na področju izboljševanja kakovosti s pomočjo informacijske tehnologije (Innovative Lifelong Learning of European General Physicians in Quality Improvement Supported by Information Technology)

(inGPinQI Project No. 2010-1-PL1-LEO05-11473)

je nastla spletni vodnikVodnik o kakovosti v družinski medicini v angleščini in slovenščini.

Comments are closed.