Katedra za družinsko medicino

MEDICINSKA FAKULTETA, UNIVERZA V MARIBORU

Članki sodelavcev Katedre za DM MF UM

Komentarji so izklopljeni

Priloženi so nekateri članki sodelavcev Katedre za družinsko medicino MF UM, ki so prosto dostopni, in bi vam lahko koristili pri učenju ali pripravi seminarskih nalog. Pri ostalih lahko preberete izvleček in za osebno uporabo dobite članek pri avtorjih. Celotno bibliografijo dobite v povezavah pod 6. Bibilografije sodelavcev. V prvo polje vtipkate priimek in ime ter potrdite in dobili boste izpis.

Celotni znanstveni članki:

Petek DPlatinovsek RKlemenc-Ketis ZKersnik JDo family physicians advise younger people on cardiovascular disease prevention? A cross-sectional study from Slovenia. BMC Fam Pract. 2013 Jun 14;14:82. doi: 10.1186/1471-2296-14-82.

van Vugt SBroekhuizen LZuithoff Pde Jong PButler CMoons KHood KCoenen SGoossens H,Ieven MLammens CAlmirall JBlasi F,Chlabicz SDavies MGodycki-Cwirko MHupkova HKersnik JMierzecki AMölstad SMoore MSchaberg TDe Sutter ATorres ATouboul PLittle P, Verheij TJ. Use of serum C reactive protein and procalcitonin concentrations in addition to symptoms and signs to predict pneumonia in patients presenting to primary care with acute cough: diagnostic study. BMJ. 2013; 346: f2450. doi: 10.1136/bmj.f2450

Ivetic VKersnik JKlemenc-Ketis Z, Svab IKolsek MPoplas-Susic T. Opinions of Slovenian family physicians on medically unexplained symptoms: A qualitative study. J Int Med Res. 2013 Jun;41(3):705-15. doi: 10.1177/0300060513480079. Epub 2013 Apr 29.

Klemenc-Ketis Z, Kersnik J. The role of the European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine in family medicine education in Europe – the experience of the University of Maribor. Acta Medica Academica 2012;41(1):80-87. DOI: 10.5644/ama2006-124.41

Živčec Kalan G, Petek Šter M, Kersnik J. Determinants of family physicians’ workload. Zdrav Vestn 2012, 81: 461-9.

Klemenc-Ketis Z, Kersnik J. The effect of demographic characteristics on self-medication patterns: a cross.sectional nationwide study from Slovenia. Coll Antropol 2011; 35: 1237-42.

Klemenc-Ketis Z, Kersnik J, Grmec SNear-death experiences and electrocardiogram patterns in out-of-hospital cardiac arrest survivors: a prospective observational study. Signa Vitae 2011; 6(1): 31-5.

Zalika Klemenc-Ketiš, Urška Bačovnik-Janša, Marko Ogorevc, Janko Kersnik. Outcome predictors of Glasgow Outcome Scale score in patients with severe traumatic brain injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(6): 509-515.

Zalika Klemenc-Ketiš, Janko Kersnik. Using movies to teach professionalism to medical students. BMC Medical Education 2011, 11:60doi:10.1186/1472-6920-11-60.

Softic N, Smogavec M, Klemenc-Ketis Z, Kersnik J. Ocena pogostosti kroničnih bolezni med polnoletnimi prebivalci Slovenije. Zdrav Var 2011; 50: 185-190.

Linda AMJ Huibers, Grete Moth, Gunnar T Bondevik, Janko Kersnik, Carola A Huber, Morten B Christensen, Rüdiger Leutgeb, Armando M Casado, Roy Remmen and Michel Wensing. Diagnostic scope in out-of-hours primary care services in eight European countries: an observational study. BMC Family Practice 2011, 12:30doi:10.1186/1471-2296-12-30

KLEMENC-KETIŠ, Zalika, KERSNIK, Janko, EDER, Ksenija, COLARIČ, Dušan. Factors associated with health-related quality of life among university students. Srp arh celok lek 2011; 139: 197-202.

Klemenc-Ketis Z. Disability in patients with chronic non-specific low back pain: validation of the Slovene version of the Oswestry Disability Index. Zdrav Var 2011; 50: 87-94

Klemenc-Ketis Z, Bulc M, Kersnik J. Attitudes of Slovenian family practice patients toward changing unhelathy lifestyle anf the role of family physicians: cross-sectional study. Croat Med J 2011; 52: 205-11

Klemenc-Ketis Z. Outcomes of physical therapy in patients with chronic low back pain. Acta Medcio-biotechnica 2010; 3: 43-51.

Klemenc-Ketiš Z, Hladnik Ž, Rotar-Pavlič D, Post M, Kersnik J. Self-reported chronic conditions in student population in Slovenia.  Zdrav Vestn 2010; 79: 31-41.

Petek D, Rotar-Pavlič D, Kersnik J, Švab I. Patients’ adherence to treatment of diabetes mellitus. Zdrav Var 2010; 49: 11-18.

KLEMENC-KETIŠ, Zalika, KERSNIK, Janko, GRMEC, Štefek. The effect of carbon dioxide on near-death experiences in out-of-hospital cardiac arrest survivors: a prospective observational study. Crit. care (Lond., Online), 2010, vol. 14, no. 2, str. R56 [1-7]. http://ccforum.com/content/pdf/cc8952.pdf, doi: 10.1186/cc8952.

KLEMENC-KETIŠ, Zalika, KERSNIK, Janko, TRATNIK, Erika. The presence of anxiety and depression in the adult population of family practice patients with chronic diseases = Prisotnost anksioznosti in depresije v aktivni populaciji bolnikov s kroničnimi boleznimi. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 2009, letn. 48, št. 4, str. 170-176. http://www.ivz.si/javne_datoteke/vestniki/datoteke/227-Klemenc.pdf.

KLEMENC-KETIŠ, Zalika, OJSTERŠEK, Janja, KERSNIK, Janko. Vpliv specializacije iz družinske medicine na zaznavanje in reševanje etičnih dilem = Influence of specialistic training in family medicine on detection and management of ethical dilemmas. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2009, letn. 78, št. 4, str. 169-174.

KLEMENC-KETIŠ, Zalika, KERSNIK, Janko. Pogostnost etičnih dilem med zdravniki družinske medicine v Sloveniji = Prevalence of ethical dilemmas in Slovenian family practice. Acta medico-biotechnica, 2009, letn. 2, str. 45-54.

BULC, Mateja, KERSNIK, Janko, BOERMA, W. G. W., PELLNY, Martina. Raziskava o zagotavljanju kakovosti v slovenskem osnovnem zdravstvu = Primary health care quality management project. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 2009, letn. 48, št. 1, str. 1-17. http://www.ivz.si/javne_datoteke/vestniki/datoteke/208-Bulc.pdf.

BAJC, Irena, PETEK ŠTER, Marija, ŽIVČEC-KALAN, Gordana, KLANČIČ, Dean, KERSNIK, Janko. Obravnava bolnic z nezapleteno okužbo sečil v družinski medicini = Management of uncomplicated lower urinary tract infection of women in family practice. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 2008, letn. 47, št. 4, str. 179-186. http://www.ivz.si/javne_datoteke/vestniki/datoteke/205-Kersnik.pdf.

SELIČ, Polona, KERSNIK, Janko, PESJAK, Katja, KOPČAVAR GUČEK, Nena. Pilotna študija o nasilju v družini I : razlike med poročili bolnikov in opažanjem njihovih zdravnikov = Pilot study on family violence I : differences between patients reports and family physicians’ observations. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 2008, letn. 47, št. 2, str. 72-80. http://www.ivz.si/javne_datoteke/vestniki/datoteke/187-Pesjak.pdf.

STRGAR-HLADNIK, Mihaela, KERSNIK, Janko. Kakovost življenja bolnic z migreno = Quality of life of migraine patients. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2008, letn. 77, št. 4, str. 313-321.

SEIFERT, Bohumil, ŠVAB, Igor, MADIS, Tiik, KERSNIK, Janko, WINDAK, Adam, STEFLOVA, Alena, BYMA, Svatopluk. Perspectives of family medicine in Central and Eastern Europe. Fam. pract., 2008, letn. 25, št. 2, str. 113-118, doi: 10.1093/fampra/cmn009.

KLEMENC-KETIŠ, Zalika, KERSNIK, Janko, OJSTERŠEK, Janja. Perceived difficulties in managing ethical problems in family practice in Slovenia : cross-sectional study. Croat. med. j. online, 2008, letn. 49, št. 6, str. 799-806, doi: 19.3325/cmj.2008.49.799.

KERSNIK, Janko, TUŠEK-BUNC, Ksenija, GLAS, K, POPLAS-SUSIČ, Tonka, VODOPIVEC JAMŠEK, Vlasta. Does wearing a white coat or civilian dress in the consultation have and impact on patient satisfaction?. Eur. j. gen. pract, 2005, letn. 11, št. 1, str. 35-36.

Znanstveni članki, dostopni v obliki povzetkov (celotnega dobite pri avtorju):

Kolšek M, Poplas Susič T, Kersnik J. Slovenian Adaptation of the Original Audit-C Questionnaire. Subst Use Misuse. 2013 Jun 10.

Tomasik T, Windak A, Seifert B, Kersnik J. Lipid-lowering pharmacotherapy in Central and Eastern European countries in cardiovascular prevention : self-reported prescription patterns of primary care physicians. J. cardiovas. pharmacol. ther., 2013, vol. , iss. , str., graf. prikazi, doi: 10.1177/1074248412471196.

Little P, Stuart B, Moore M, Coenen S, Butler CC, Godycki-Cwirko M, Mierzecki A, Chlabicz S, Torres A, Almirall J, Davies M, Schaberg T, Mölstad S, Blasi F, De Sutter A, Kersnik J, Hupkova H, Touboul P, Hood K, Mullee M, O’Reilly G, Brugman C, Goossens H, Verheij T; GRACE consortium. Amoxicillin for acute lower-respiratory-tract infection in primary care when pneumonia is not suspected : 12-country, randomised, placebo-controlled trial. Lancet Infect Dis. 2013 Feb;13(2):123-9. doi: 10.1016/S1473-3099(12)70300-6.

Cerne A, Rifel J, Rotar-Pavlic D, Svab I, Selic P, Kersnik J. Quality of life in patients with depression, panic syndrome, other anxiety syndrome, alcoholism and chronic somatic diseases: a longitudinal study in Slovenian primary care patients. Wien Klin Wochenschr 2013; 25: 1-7, doi: 10.1007/s00508-012-0278-y.

Klemenc-Ketis Z, Petek D, Kersnik J. Association between family doctors’ practices characteristics and patient evaluation of care.

Health Policy. 2012 May 12.

Tomasik T, Windak A, Jozwiak J, Oleszczyk M, Seifert B, Kersnik J, Kryj-Radziszewska E. Treatment of hypertension in central and eastern European countries: self-reported practice of primary care physicians. J Hypertens 2012 Jun 7.

Klemenc-Ketis Z. Life-changes in patients after out-of-hospital cardiac arrest: the effect of near-death experiences. Int J Behav Med 2011.

Klemenc-Ketis Z, Smogavec M, Softic N, Kersnik JHealth-related quality of life: a population based study from Slovenia. Centr Eur J Public Health 2011; 19: 7-12.

Tomasz Tomasik, Adam Windak, Bohumil Seifert, Janko Kersnik, Malgorzata Palka, Grzegorz Margas, Byma Svatopluk. The self-perceived role of general practitioners in care of patients with cardiovascular diseases. A survey in Central and Eastern European countries following health care reforms. International Journal of Cardiology. doi:10.1016/j.ijcard.2011.07.007

Davorina Petek, Beat Künzi, Janko Kersnik, Joachim Szecsenyi, Michel Wensing. Patients’ evaluations of European general practice—revisited after 11 years. Int J Qual Health Care, 2011. doi: 10.1093/intqhc/mzr052

KLEMENC-KETIŠ, Zalika, HLADNIK, Žiga, KERSNIK, Janko. Self-medication among healthcare and non-healthcare students at University of Ljubljana, Slovenia. Med. princ. pract., 2010, vol. 19, issue 5, str. 395-401, graf. prikaz., tabele, doi: 10.1159/000316380.

KERSNIK, Janko, KLEMENC-KETIŠ, Zalika, PETEK ŠTER, Marija, TUŠEK-BUNC, Ksenija, POPLAS-SUSIČ, Tonka, KOLŠEK, Marko. Family doctors’ views of pharmaceutical sales representatives : assessment scale development. Fam. pract., 2011, doi: 10.1093/fampra/cmq105.

Klemenc-Ketis Z, Smogavec M, Softic N, Kersnik J. Health-Related Quality of Life: a Population Based Study from Slovenia. Cent Eur J Public Health. 2011;19(1):7-12

TUŠEK-BUNC, Ksenija, KERSNIK, Janko, PETEK ŠTER, Marija, PETEK, Davorina, KLEMENC-KETIŠ, Zalika. Explanatory model of prescribing behavior in prescription of statins in familypractice. Wien. Klin. Wochenschr., 2010, letn. 122, suppl. 2, str. 79-84, doi: 10.1007/s00508-010-1336-y.

POPLAS-SUSIČ, Tonka, KERSNIK, Janko, KOLŠEK, Marko. Why do general practitioners not screen and intervene regarding alcohol consumption in Slovenia? A focus group study. Wien. Klin. Wochenschr., 2010, letn. 122, suppl. 2, str. 68-73, doi: 10.1007/s00508-010-1335-z.

KLEMENC-KETIŠ, Zalika, KERSNIK, Janko, NOVAK GLAVAČ, Darinka. Determinants of depression and anxiety in family practice patients with comorbidities. Wien. Klin. Wochenschr., 2010, letn. 122, suppl. 2, str. 35-39, doi: 10.1007/s00508-010-1337-x.

ELWYN, G., KERSNIK, Janko. Facilitating organisational development using a group-based formative assessment and benchmarking method: design and implementation of the International Family Practice Maturity Matrix. Qual. sat. health care (Print), 2010, doi: 10.1136/qshc.2009.037580.

POPLAS-SUSIČ, Tonka, KLEMENC-KETIŠ, Zalika, KOMERICKI-GRZINIC, M., KERSNIK, Janko. Glasgow Coma Scale in acute poisonings before and after use of antidote in patients with history of use of psychotropic agents. Srp. arh. celok. lek., 2010, letn. 138, št. 3/4, str. 210-213.

RAJAPAKSE, Renata, NOČ, Marko, KERSNIK, Janko. Public knowledge of cardiopulmonary resuscitation in Republic of Slovenia. Wien. Klin. Wochenschr., 2010, vol. 122, issue 23/24, str. 667-672, tabele, doi: 10.1007/s00508-010-1489-8.

KERSNIK, Janko, POPLAS-SUSIČ, Tonka, KOLŠEK, Marko, ŠVAB, Igor. What may stimulate general practitioners to undertake screening and brief intervention for excess alcohol consumption in Slovenia? A focus group study. J. int. med. res., 2009, letn. 37, št. 5, str. 1561-1569.

POPLAS-SUSIČ, Tonka, KOMERICKI-GRZINIC, M., KLEMENC-KETIŠ, Zalika, TUŠEK-BUNC, Ksenija, ZELKO, Erika, KERSNIK, Janko. Aetiological and demographical characteristics of acute poisoning in the Celje region, Slovenia. Eur. j. emerg. med., 2009, letn. 16, št. 3, str. 127-130, doi: 10.1097/MEJ.Ob01.3e32831cc1d0.

Klemenc-Ketis Z, Kersnik J. Sources and predictors of home-kept prescription drugs. Int J Clin Pharmacol Ther. 2010 Nov;48(11):705-7.

Klemenc-Ketis Z, Hladnik Z, Kersnik J. Self-medication among healthcare and non-healthcare students at University of Ljubljana, Slovenia. Med Princ Pract. 2010;19(5):395-401.

KERSNIK, Janko, PEKLAR, Jure. Attitudes of Slovene general practitioners towards generig drug prescribing and comparison with international studies. J. clin. pharm. ther. (Print), 2006, vol. 31, no. 6, str. 577-583.

CAR, Josip, ŠVAB, Igor, KERSNIK, Janko, VEGNUTI, Miljana. Management of lower urinary tract infection in women by Slovene GPs. Fam. pract., August 2003, vol. 20, no. 4, str. 452-456.

KERSNIK, Janko. Observational study of home visits in Slovene general practice: patient characteristics, practice characteristics and health care utilization. Fam. pract., 2000, letn. 17, št. 5, str. 389-393.

Pregledni članki:

Duševne motnje:

Klemenc-Ketiš Z, Kersnik J. Bolniki z depresijo v splošni ambulanti. Med Razgl 2010;  49:  S 1:  25–30.

RIFEL, Janez, KERSNIK, Janko. Problematika duševnega zdravja na primarni ravni – kako prepoznati depresivno epizodo = Problems of mental health at primary care level – how to recognise a depresive episode. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2010, letn. 79, št. 7/8, str. 544-547. http://szd.si/user_files/vsebina/Zdravniski_Vestnik/2010/julij-avgust/544-7.pdf.

KERSNIK, Janko. Preverjanje uporabnosti prilagojenega Duke-Add vprašalnika za ugotavljanje prisotnosti anksioznih in depresivnih stanj v splošni medicini = Reliability of adapted Duke-Add questionnaire for anxiety and depresion disorders detection in general practice. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 1998, letn. 37, št. 1-2, str. 11-14.

CAR, Josip, KERSNIK, Janko, ŠVAB, Igor. Obravnava depresije v splošni medicini = Treatment of depression in general practice. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 2001, letn. 40, št. 1/2, str. 32-36.

Sporazumevanje in zadovoljstvo:

VODOPIVEC JAMŠEK, Vlasta, KERSNIK, Janko, ŠVAB, Igor. Trends in patients’ satisfaction with family practice in Slovenia = Trendi v zadovoljstvu bolnikov z zdravnikom družinske medicine v Sloveniji. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 2009, letn. 48, št. 4, str. 145-151. http://www.ivz.si/javne_datoteke/vestniki/datoteke/224-Vodopivec.pdf.

MAZEJ, Barbara, PALIPENKO, Klara, KERSNIK, Janko. Umirajoči bolnik in zdravnik družinske medicine = A dying patient and a family practitioner. Med. razgl. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2008, letn. 47, št. 4, str. 403-410.

PESJAK, Katja, KERSNIK, Janko. Sodobna družina in družinska medicina kot vir pomoči = Postmodern family and family medicine as a way to help. Med. razgl. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], december 2006, letn. 45, št. 4, str. 403-410.

KERSNIK, Janko. Obravnava duševnih motenj v družinski medicini = Management of mental disorders in family medicine. Med. razgl. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 1999, letn. 38, št. 2, str. 265-280.

KERSNIK, Janko. Družinska medicina in uporabniki komplementarne in alternativne medicine = Family medicine and users of complementary and alternative medicine. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 2006, letn. 45, št. 4, str. 204-206.

LUNDER, Urška, KERSNIK, Janko. Sporočanje slabe novice. Med. razgl. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2003, letn. 42, št. 1, str. 73-79.

KERSNIK, Janko, MARSHALL, Martin, KUENZI, Beat, PAULUS, Dominique, GLEHR, Reinhold. Nesoglasje med zdravnikom in bolnikom med posvetom = Disagreement between doctor and the patient during the consultation. Med. razgl. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2003, letn. 42, št. 2, str. 177-182.

KERSNIK, Janko, VIPOTNIK-ZUPANC, Valerija. Čas čakanja na pregled pri zdravniku splošne
medicine in zadovoljstvo bolnikov
= Waiting time in the waiting room in family practice and patient satisfaction.
Zdr. vestn., Maj 2001, letn. 70, št. 5, str. 275-278.

Medicinska dokumentacija

Kersnik J. Problemsko usmerjena dokumentacija v splošni medicini. Med razgl 1994; 33: 223-40.

Kersnik J, Švab I. Pilotsko testiranje predloga novega zdravstvenega kartona. Zdrav
Vars 1999; 38: 184-7.

KERSNIK, Janko. Seznam bolnikov. V: ŠVAB, Igor (ur.), ROTAR-PAVLIČ, Danica (ur.).
Družinska medicina. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, Slovenskega zdravniškega
društva, 2002, str. 599-602.

KERSNIK, Janko, TUŠEK-BUNC, Ksenija. Zdravnik kot lastnik in posrednik zdravstvene dokumentacije = Doctors as owners and managers of medical records. V: POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), VAJD, Rajko (ur.). 11. Schrottovi dnevi, Ljubljana, marec 2008. [Zbornik predavanj], (Medicinski razgledi, Supplement, Letn. 47, 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, cop. 2008, 2008, letn. 47, suppl. 1, str. 155-162.

Organizacija in odločanje:

ŠVAB, Igor, PETEK-ŠTER, Marija, KERSNIK, Janko, ŽIVČEC-KALAN, Gordana, CAR, Josip. Presečna študija o delu zdravnikov splošne medicine v Sloveniji = A cross sectional study of performance of slovene general practitioners. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 2005, letn. 44, št. 4, str. 183-192.

KLANČAR, Darinka, ŠVAB, Igor, KERSNIK, Janko. Vizija prihodnosti zdravstvenih domov v Sloveniji = The vision of health centers in Slovenia. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 2010, letn. 49, št. 1, str. 37-43.

KERSNIK, Janko. Odločanje v družinski medicini. V: Švab I, Rotar-Pavlič D, ur. Družinska medicina.
Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, Slovenskega zdravniškega društva, 2002, str. 37-52.

Nasilje v družini:

KERSNIK, Janko, TUŠEK-BUNC, Ksenija. Trpinčen otrok v ambulanti zdravnika družinske medicine. V: KERSNIK, Janko (ur.). Poškodbe v osnovnem zdravstvu : zbornik predavanj, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, SZD, 2003, str. 1-2.

Predpisovanje zdravil in samozdravljenje:

KERSNIK, Janko, KOŽELJ-REKANOVIĆ, Zdenka. Poznavanje zdravil iz domače lekarne = Knowledge about home-kept medicines. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 2003, letn. 42, št. 2, str. 66-70.

Klemenc-Ketiš Z, Kersnik J. Etične dileme ob bolnikovem samozdravljenju. Med Razgl 2009; 48: S1: 143-147.

Druge teme:

KERSNIK, Janko, CAR, Josip, ŠVAB, Igor. Management of chronic low back pain in family practice = Obravnava kronične bolečine v križu v družinski medicini. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 2005, letn. 44, št. 4, str. 193-198.

TURK, Helena, KERSNIK, Janko. Pristop k obravnavi anemij v ambulanti zdravnika družinske medicine = Management of anemia in family practice. V: POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), VAJD, Rajko (ur.). 10. Schrottovi dnevi, Ljubljana, marec 2007. [Zbornik predavanj], (Medicinski razgledi, Supplement, Letn. 46, 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, cop. 2007, mar. 2007, letn. 46, supl. 1, str. 107-117.

ŠKRABANJA, Vida, KERSNIK, Janko. Koristnost živil z nizkim glikemičnim indeksom : del celovitega pristopa k vodenju sladkornih bolnikov = Nutritional merits of low glycemic index foods : a part of integrated approach to management of diabetic patients. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], november 2008, letn. 77, št. 11, str. 761-766.

Klemenc-Ketiš Z. Biomehanika upogibnih obremenitev ledvenega dela hrbtenice. Med Razgl 2007; 46: 369-376.

Pregledni prispevki iz zbornikov:

Kersnik J. Nekaj preglednih prispevkov iz zbornikov strokovnih srečanj.

KERSNIK, Janko. Podobnosti in razlike v uporabi dežurne službe v Sloveniji in nekaterih evropskih državah = Similarities and difference in out-of-hours services in Slovenia and some European countries. V: POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), VAJD, Rajko (ur.). [Zbornik predavanj], (Medicinski razgledi, Supplement, letn. 50, suppl. 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2011, str. 49-55.

KLEMENC-KETIŠ, Zalika, DREŠČEK, Marko, KLEMEN, Maja, KERSNIK, Janko. Vpliv uporabe antibiotikov na trajanje simptomov infekcij spodnjih dihal = Impact of antibiotic treatment on lower respiratory tract symptoms. V: POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), VAJD, Rajko (ur.). [Zbornik predavanj], (Medicinski razgledi, Supplement, letn. 50, suppl. 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2011, str. 57-61.

ŠVAB, Igor, KERSNIK, Janko. “Sedem naglavnih grehov” družinske medicine in kako se jim izogniti : nasveti mentorjem = “Seven deadly sins” of family medicine and how to avoid them : advice for the mentors. V: POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), VAJD, Rajko (ur.). [Zbornik predavanj], (Medicinski razgledi, Supplement, letn. 50, suppl. 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2011, str. 135-142.

Comments are closed.