Katedra za družinsko medicino

MEDICINSKA FAKULTETA, UNIVERZA V MARIBORU

E-knjižne izdaje Katedre

Komentarji so izklopljeni

Vse izdaje najdete na strani Združenja.

Klemenc-Ketiš Z. Učenje družinske medicine s pomočjo filmov.

Ivetić V, Kersnik J, ur. Diagnostične preiskave za vsakdanjo rabo.
Grmec Š, ur. Nujna stanja. POŠLO!
Klemenc-Ketiš Z, Tušek-Bunc K, ur. Navodila za bolnike.
Tušek-Bunc K, ur. Priročnik fizikalne medicine in rehabilitacije.
Klemenc-Ketiš Z, ur. Praktikum družinske medicine za študente 6. letnika MF UM.
Švab I, Rotar-Pavlič D. Družinska medicina. 2002
Kersnik J. Osnove družinske medicine.
Izzivi družinske medicine. Zbornik seminarjev generacije študentov 2010/11.

Izzivi družinske medicine. Zbornik seminarjev generacije študentov 2008/09.

Izzivi družinske medicine. Zbornik seminarjev generacije študentov 2007/08.

Izzivi družinske medicine v angleščini / in English. Challanges in Family Medicine. Zbornik seminarjev generacije študentov 2007/08.

Izzivi družinske medicine v nemščini / in Deutsch. Herausforderungen der Familienmedizin. Zbornik seminarjev generacije študentov 2007/08.

Dostopna na spletnih straneh:
1. Švab I, ed. Sporazumevanje med bolnikom in zdravnikom. Ljubljana: Sekcija za splošno medicino SZD, 1995. Dosegljivo na http://www.drmed.org/index.php?k=14&n=785.
2. Švab I, Kersnik J, eds. Predpisovanje zdravil. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske – splošne medicine, 1998. Dosegljivo na http://www.drmed.org/strok/ssi/predpisovanje_zdravil/index.htm.
3. Kersnik J. Kakovost v splošni medicini. Ljubljana: Sekcija za splošno medicino SZD. 1998. Dosegljivo na http://www.drmed.org/strok/ssi/kakovost/kakovost.htm.
4. Švab I, ed. Vodenje kroničnega bolnika v družinski medicini. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske/splošne medicine – SZD, 1999. Dosegljivo na http://www.drmed.org/strok/ssi/ucnedelavnice1999/index.html.
5. Kersnik J, ed. Znanstveno utemeljena medicina. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD, 2000. Dosegljivo na http://www.drmed.org/index.php?k=14&n=780.
6. Kersnik J, ed. Zdravnikovo delo izven ambulante. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD, 2001. Dosegljivo na http://www.drmed.org/index.php?k=14&n=784.
7. Kersnik J, ed. Zdravstvene napake. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD, 2002 Dosegljivo na http://www.drmed.org/index.php?k=14&n=781.
8. Kersnik J, ed. Etika v družinski medicini. 20. učne delavnice za zdravnike družinske medicine; 2003; Ljubljana. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2003. Dosegljivo na http://www.drmed.org/index.php?k=14&n=783.
9. Kersnik J, editor. Družinska medicina na stičišču kultur. 21. učne delavnice za zdravnike družinske medicine; 2004; Ljubljana. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2004. Dosegljivo na http://www.drmed.org/novica.php?id=482 ali http://www.drmed.org/index.php?k=14&n=789.
10. Kersnik J, Iljaž R, editors. Sočasne bolezni in stanja. Monografija za 22. učne delavnice za zdravnike družinske medicine; 2005; Ljubljana. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2005. Dosegljivo na http://www.drmed.org/index.php?k=14&n=786.
11. Iljaž R, Kersnik J, Turk H, editors. Družinska medicina v skupnosti. Monografija za 23. učne delavnice za zdravnike družinske medicine; 2006; Ljubljana. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2006. Dosegljivo na http://www.drmed.org/novica.php?id=15735.
12. Bulc M, editor. Vključevanje bolnikov v zdravljenje. Učno gradivo za 24. učne delavnice za zdravnike družinske medicine; 2007; Ljubljana. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2007. Dosegljivo na http://www.drmed.org/novica.php?id=15736.
13. Kavčič S, ed. Nujna stanja. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD, 2000. Dosegljivo na http://www.drmed.org/strok/nujna_stanja/index.php.
14. KERSNIK, Janko. Bolnik v slovenskem zdravstvu : monografija o zadovoljstvu bolnikov in organizaciji pritožnega sistema, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2003. Dosegljivo na http://www.drmed.org/novica.php?id=10862.
15. 3. Fajdigovi dnevi. Zdrav. vars., 2001, 40. Dosegljivo na .
16. KERSNIK, Janko (ur.). Kronična bolečina, sladkorna bolezen, depresija in preventivni program : zbornik predavanj, (PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2002. Dosegljivo na .
17. KERSNIK, Janko (ur.). Gerb, astma, migrena, hiperlipodemija, alergija : zbornik predavanj. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2003. Dosegljivo na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/773-V.cFajdigovicdnevi.pdf.
18. KERSNIK, Janko (ur.). Poškodbe v osnovnem zdravstvu : zbornik predavanj 2. spominskega srečanja dr. Janija Kokalja, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, SZD, 2003.
19. KERSNIK, Janko (ur.). Poškodbe v osnovnem zdravstvu : zbornik predavanj 3. spominskega srečanja dr. Janija Kokalja, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, SZD, 2003. Dosegljivo na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/772-III.cKokaljevicdnevi.pdf.
20. KERSNIK, Janko (ur.). Poškodbe v osnovnem zdravstvu : zbornik predavanj 4. spominskega srečanja dr. Janija Kokalja, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, SZD, 2004. Dosegljivo na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/772-IV.cKokaljevicdnevi.pdf.
21. KERSNIK, Janko (ur.). Ulkusna bolezen, hipertenzija, zaščitni dejavniki zdravil na mikrocirkulacijo, kopb, astma, možganska kap : zbornik predavanj, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2004. .
22. KERSNIK, Janko (ur.). Kronična bolečina, hiperlipidemije, menopavza, hipertenzija, podporno zdravljenje rakavih bolnikov, erektilne motnje : zbornik predavanj, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2005. Dosegljivo na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/773-VII.cFajdigovicdnevi.pdf.
23. KERSNIK, Janko (ur.). Poškodbe v osnovnem zdravstvu : zbornik predavanj 5. Kokaljevih dnevov, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, SZD, 2005. Dosegljivo na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/772-V.cKokaljevicdnevic2005.pdf.
24. KERSNIK, Janko (ur.). Poškodbe v osnovnem zdravstvu : zbornik predavanj 6. Kokaljevih dnevov, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, SZD, 2006. http://www.drmed.org/novica.php?id=8243.
25. Kersnik J, Turk H, Stepanović, ed.: Depresija in kardiovaskularne bolezni, bolečina pri bolnikih z rakom, dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni, osteoporoza, nespečnost, debelost: zbornik predavanj 8. Fajdigovih dnevov, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2006. Dosegljivo na: http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/773-VIII.cFajdigovicdnevi.pdf
26. 2. Majhnov dan 2007. http://med.over.net/javne_datoteke/novice/datoteke/13146-Zbornik-2.Majhnov-dan-07.pdf.
27. Medicinskotehnični pripomočki. 3. mariborski kongres družinske medicine. 2004. Dosegljivo na http://www.drmed.org/novica.php?id=443.
28. Babič M, Colarič D, Eder K, Elbl T, Kompolšek T, Murko A, Špilak M (uredniki). Izzivi družinske medicine. Učno gradivo – zbornik seminarjev študentov Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, 4. letnik 2007/2008. Družinska medicina 2007; 5 (suppl. 6). Dostopno na: http://www.drmed.org/novica.php?id=13671.
29. TURK, Helena, STEPANOVIČ, Aleksander (ur.). Zbornik 9. Fajdigovi dnevi Kranjska Gora, 26.-27. 10. 2007. Družinska medicina 2007, 5, Supplement 3. Dosegljivo na http://www.drmed.org/novica.php?id=16023.
30. Bulc M, Turk H, Kersnik J, ur. Vključevanje bolnika v zdravljenje: učno gradivo 24. učne delavnice za zdravnike družinske medicine, Ljubljana, oktober 2007. Družinska medicina 2007; 5 (Supplement 4). Dostopno na http://www.drmed.org/novica.php?id=15736.
31. Klemenc-Ketiš Z, Zelko E. Nasilje v zdravstvu in novosti v preventivi. Zbornik 2. Zadravčevih dnevov, Grad Beltinci 11.-12. 9. 2009. Družinska medicina 2009, 7, Suplement 6. Dostopno na http://www.drmed.org/novica.php?id=17312
32. Klemenc-Ketiš Z, Drešček M, ur. Fitoterapija, kakovost življenja s KOPB, benigna hiperplazija prostate in urgentna stanja v urologiji, nevropatska bolečina, bipolarna motnja, zdravljenje hipertenzije pri bolniku s sladkorno boleznijo. Zbornik 9. Kokaljevih dnevov, Kranjska Gora, 3.-4. 4. 2009. Družinska medicina 2009, 7, Suplement 1. Dostopno na http://www.drmed.org/novica.php?id=16819
33. Petek D, Kopčavar-Guček N, ur. Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini: zbornik predavanj: 35. srečanje delovnih skupin, Ljubljana, 22.–23. 5. 2009. Družinska medicina 2009; 7 (Supplement 2). Dostopno na http://www.drmed.org/novica.php?id=18320
34. Kersnik J. Kakovost v zdravstvu. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2010. Dostopno na http://www.drmed.org/index.php?k=14&n=723
35. Zelko E, ur. Zbornik 3. Zadravčevi dnevi, Moravske Toplice, 17.-18. 9. 2010. Družinska medicina 2010; 8 (Suplement 6). Dostopno na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/746-Zbornik_3.-Zadravcevi_dnevi-2010.pdf
36. Klemenc-Ketiš Z, Drešček M, ur. Depresija – od receptorjev do remisije, benigna hiperplazija prostate, novosti v kardiologiji, psihosomatska medicina, GERB, arterijska hipertenzija, demenca. Zbornik 9. Kokaljevih dnevov, Kranjska Gora, 3.-4. 4. 2009. Družinska medicina 2009, 7, Suplement 1. Dostopno na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/772-X.cKokaljevic2010.pdf
37. Klemenc-Ketiš Z, Stepanovič A, ur. Interna medicina, psihiatrija, ortopedija, preprečevanje bolezni. Zbornik 10. Fajdigovi dnevi Kranjska Gora, 24. in 25. oktober 2008. Družinska medicina 2008, 6, Supplement 3. Dosegljivo na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/773-X.cFajdigovic2008.pdf
38. Klemenc-Ketiš Z, Stepanovič A, ur. Zbornik 11. Fajdigovi dnevi, Kranjska Gora, 23. in 24. oktober 2009. Družinska medicina 2009, 7, Supplement 3. Dosegljivo na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/773-XI.cFajdigovic2009.pdf
39. Klemenc-Ketiš Z, Stepanovič A, ur. Zbornik 12. Fajdigovi dnevi, Kranjska Gora, 22. in 23. oktober 2010. Družinska medicina 2010, 8, Supplement 3. Dosegljivo na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/773-XII.cFajdigovic2010.pdf
40. Tušek-Bunc K, ur. Benigna hiperplazija prostate, demenca, ateroskleroza – pomen sekundarne preventive, KOPB, Osteoporoza, gastroenterologija, kronična ledvična odpoved, etika. Zbornik 6. mariborskega kongresa, Maribor, 26. in 27. november 2010. Družinska medicina 2010, 8, Supplement 5. Dosegljivo na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/776-MBckongresc2010.pdf
41. Klemenc-Ketiš Z, Tušek-Bunc K, ured. Samozdravljenje. Učno gradivo za 25. učne delavnice za zdravnike družinske medicine; 2008. Družinska medicina 2008, 6, Supplement 4. Dosegljivo na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/775-ZbornikcSamozdravljenje.pdf
42. Klemenc-Ketiš Z, ured. Medikalizacija. Učno gradivo za 26. učne delavnice za zdravnike družinske medicine; 2009. Družinska medicina 2009, 7, Supplement 4. Dosegljivo na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/775-medikalizacija_barvno.pdf
43. Klemenc-Ketiš Z, ured. Sodobne informacijske tehnologije v družinski medicini. Učno gradivo za 26. učne delavnice za zdravnike družinske medicine; 2010. Družinska medicina 2010, 8, Supplement 4. Dostopo na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/775-zbornik_Sodobne_poti_koncno.pdf
44. Klemenc-Ketiš Z. Desetletje družinske medicine. Kronika razvoja družinske medicine v Sloveniji od leta 1992 do 2004. (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, SZD, 2006.
45. Definicija družinske medicine. Dostopno na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/791-DEFINICIJA_DRUZINSKE_MEDICINE_2004.pdf

Številke časopisa Družinska medicina: http://www.drmed.org/novica.php?id=13931

Comments are closed.