Katedra za družinsko medicino

MEDICINSKA FAKULTETA, UNIVERZA V MARIBORU

Raziskovalna dejavnost Katedre

Komentarji so izklopljeni

Od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016 kot partner sodelujemo v projektu L3-6805 »Vpliv spletne aplikacije in spremljanje na kakovost predpisovanja zdravil, neželene dogodke povezane z zdravili in adherenco pri doma živečih starejših«

Člani katedre se raziskovalno udejstvujemo v svojih zavodih, v obliki individualnega raziskovalnega dela na podiplomskem študiju, v raziskovalni skupini Katedre za družinsko medicino MF UL, zavoda za radzvoj družinske medicine in v okviru Združenja zdravnikov družinske medicine ter v obliki mentorstva študentom pri raziskovalnih nalogah. Pri svojem delu se zavedamo pomena raziskovalne integritete. Bibliografije sodelavcev lahko pogledate na COBISS-u in do leta 2013 v stranskem zavihku.

Od 2013 je na MF UM ustanovljena tudi Raziskovalna skupina katedre za družinsko medicino, katere vodja je doc. dr. Zalika Klemenc-Ketiš.

Študenti MF UM so tako doslej v okviru raziskovalne dejavnosti naše Katedre izdelali že pet raziskovalnih nalog, med katerimi sta dve dobili drugo dekanovo nagrado, kar je za avtorje in našo Katedro velika čast, saj so naše raziskave pretežno javnozdravstveno naravnane.

Študentske raziskovalne naloge:

Kakovost zdravljenja okužb dihal (Klemen, za dekanovo nagrado 2010)

Anksioznost in depresija pri študentih UM (Colaric, Eder, za dekanovo nagrado 2008)

Samozdravljenje med Slovenci (Smogavec, Softic – 2. dekanovan nagrada 2009)

Profil krvnega tlaka in srčne frekvence (Alenc – dekanovo priznanje 2011)

Obravnava okužb spodnjih sečil v dežurni službi osnovnega zdravstva (Taskovska – 2. dekanova nagrada 2011)

ETIČNE DILEME V DRUŽINSKI MEDICINI:

Vpliv specializacije iz družinske medicine na etnične dileme

Pogostnost etičnih dilem med zdravniki druzinske medicine v Sloveniji

Perceived Difficulties in Managing Ethical Problems in Family Practice in Slovenia Cross-Sectional Study


Doktorske naloge:

Doktorska disertacija dr. Zalike Klemenc-Ketiš: OBSMRTNE IZKUŠNJE PRI BOLNIKIH PO SRČNEM ZASTOJU NA TERENU

Doktorska disertacija dr. Andreja Kravosa: Enoletno spremljanje funkcijskega in zdravstvenega stanja bolnikov s periferno arterijsko boleznijo

Doktorska disertacija dr. Katje Lah:

Doktorska disertacija dr. Mateja Strnada:

Comments are closed.