Katedra za družinsko medicino

MEDICINSKA FAKULTETA, UNIVERZA V MARIBORU

Zlata dekanova nagrada

Komentarji so izklopljeni

Študentka Monika Sobočan je prejela zlato dekanovo nagrado za raziskovalno nalogo Uporaba virtualnih bolnikov pri pouku: kvalitativna raziskava, ki jo je opravila pod mentorstvom doc. dr. Zalika Klemenc Ketiš.

Comments are closed.